Wybory odpowiedzialnych w drugiej wspólnocie

W czasie spotkania odbyły się pierwsze wybory odpowiedzialnych przez  wspólnotę. Po modlitwie do Ducha Świętego, uwielbieniu Jezusa i krótkich wyjaśnieniach x.Macieja Bracia przystąpili do głosowania. W wielkiej jedności wybrali pięciu odpowiedzialnych: Mariolę Ustrzycką, Marię Pacynę,  Łukasza Gołąbka, Barbarę Woźny i Krzysztofa Meska. Boże błogosław im w  nowej posłudze.