V Kongres Wspólnot

Już po raz kolejny w dzień przed świętem Zesłania Ducha Świętego, 3 czerca odbył się Kongres Grup, Ruchów i Wspólnot – tych rzeczywistości, jakie istnieją w naszej parafii. Uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonych przez ks. Jana Gierlaka MS, których tematem było „Powołanie każdej wspólnoty w Kościele do ewangelizacji”, a także „O darach i charyzmatach Ducha Św. potrzebnych, by wypełnić to powołanie”. Odnowiono również przyżeczenia chrzcielne i sakrament bierzmowania. O północy zaś była Eucharystia, którtej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Pietrusiak. Był to czas, w którym mogliśmy doświadczać obecności, działania i prowadzenia Ducha Św.