Ewangelizacja w parafii

Dziś odbyła się ewangelizacja na terenie naszej parafii. Wzięli w niej udział siostry i bracia z naszych dwóch najstarszych wspólnot, jak również Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło – Życie „Shalom” i wspolnoty neokatechumenalne istniejące przy parafii. Ewangelizację rozpoczęto uroczystymi nieszporami i adoracją Najświętszego Sakramentu. Wspólnoty modlitewno- ewangelizacyjne i neokatechumenalne głosiły Dob Nowinę w domach naszych parafian, natomiast diakonia ewangelizacyjna tańcem, śpiewem i pantomimą ewangelizowała na placu przed kościołem i w parku. Przygotowano również eangelizację wizualną – plakaty i pomnik. W czasie ewangelizacji nasi bracia i siostry doświadczyli wielkiej radości z dzielenia się z innymi naszym doświadczeniem życia z Jezusem.