Kurs Mojżesza

Wczoraj w niedzielę zakończył się Kurs Mojżesza, który trwał 2 – 6 lipca w Łętowym. Był on kursem formacyjnym dla najstarszej wspólnoty. Uczestniczyło w nim 22 braci z ks. Pawłem na czele. Był to czas doświadczenia Bożej łaski zarówno w mocy głoszonego Słowa jak i w obecności braci. W ekipie posługiwali z północy: ks. Jacek, Basia, Wandzia i z południa: Madzia i Arek. Liczymy, że łaska Pana będzie w nas pracować na codzień, w każdym dniu.