Wypad do Jaślisk

W dniach 1 – 3 maja 2009 r. Pan wyprowadził nas na zielone pastwiska (w okolicach Jaślisk), nad wody abyśmy mogli odpocząć. Abyśmy mogli smakować i sycić się tym, co daje za darmo i w obfitości, za co nie trzeba płacić – zielenią łąk, szumem drzew, górami i widokami, słońcem, prostym życiem, przebywaniem razem z braćmi i siostrami oraz z Nim samym na modlitwie i Eucharystii. Abyśmy przez piękno stworzenia mogli poznawać Jego – Stwórcę, szukać Jego śladów, znaków Jego obecności.