Kurs Filipa

Od 23 do 25 kwietnia 2010 r. w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbył się Kurs Filipa. Prowadzili go bracia z naszych wspólnot. W skład ekipy weszli: ks. Jacek G., Agata G., Ilona P., Magdalena Sz., Anna N., Aneta D., i Monika W. oraz Filip ze Wspólnoty SNE w Krakowie.

Uczestnicząc w kursie mogliśmy doświadczyć żywej obecności Jezusa Zmartwychwstałego, ZMARTWYCHWSTAJĄCEGO W NASZYCH SERCACH i dającego nowe – świeże spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Pan Bóg obficie udzielał swoich łask, przeprowadzając nas swym „mocnym ramieniem” przez ten piękny czas Kursu. Za co CHWAŁA PANU!!! 🙂