Spotkanie odpowiedz. i pasterzy wszystkich wspól.

Na spotkaniu zrodziła się taka myśl, by przed kursem Filipa, jakoś szczególnie ten czas omodlić. I tak padła propozycja Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele i w tym samym czasie „patrole” czyli przynajmniej dwuosobowe grupki mają chodzić po ulicach naszego miasta, osiedli, po miasteczkach akademickich, by tych ludzi powierzać Panu Bogu i prosić o łaskę spotkania z Nim, Bogiem żywym, powierzając ich wstawiennictwu Matce Bożej w modlitwie różańcowej. Każda wspólnota ma jedną niedzielę. Przed najbliższym kursem, taki dyżur modlitewny 3 X między 17.00 a 18.00 ma najstarsza wspólnota, 10 X – średnia, a 17 X – najmłodsza.