Kurs Filipa

W dniach 22 – 24 października 2010 r. w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbył się kolejny Kurs Filipa. Prowadzili go bracia z naszych trzech wspólnot. W skład ekipy weszli: ks. Grzegorz O., Agata D., Anna .K, Anna N., Aneta D., Bernadeta C., Karolina G., Grzegorz R. i Ireneusz P.
Był to bardzo owocny czas głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy tego potrzebują. Dało się odczuć niemal namacalnie działanie Ducha Św. Kurs ukończyło ponad 30 osób, z których część weszła do najmłodszej
wspólnoty, z czego bardzo się cieszymy.