I już wiadomo …

I już wszystko jasne. Odpowiedzialnymi w I wspólnocie zostali nowi odpowiedzialni: Agata D., Agata G., Marta i Tomek . Z kolei w II wspólnocie wybrani zostali: Irek i Ania P., Ania N., Bartek Cz. i Beata S. Cieszymy się, że podjęli służbę, do której wezwał ich Pan Jezus! Otoczmy ich swoją modlitwą.