Kurs Filipa

W dniach 16 – 18 grudnia 2011r. w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbył się kurs Filip, który prowadzony był przez nasze wspólnoty. Uczestniczyło w nim ok.40 osób, a w ekipie posługiwały osoby z I i III wspólnoty wraz z ks.Łukaszem. Był to błogosławiony czas zarówno dla uczestników, jak i ekipy. Za otrzymane wszystkie łaski Chwała Panu Jezusowi!!!