WEZWANI DO NOWEJ EWANGELIZACJI – sesja w dębowieckim Centrum Pojednania

W słoneczny weekend w dniach 19 – 21 października 2012 r. w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu odbyła się sesja WEZWANI DO NOWEJ EWANGELIZACJI. Konferencje głosił ks. Marian Królikowski – pasterz „Koinonii św. Pawła” w Kielcach, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W spotkaniu tym udział wzięły osoby z trzech naszych wspólnot wraz z pasterzami ks. Romanem Gierkiem MS i ks. Mirosławem Opielą MS, w sumie ponad 20 osób. Przyjechały też osoby z naszych Wspólnot z Olsztyna i Warszawy. W czasie tych dni rozważaliśmy następujące tematy:

1. Czym jest Nowa Ewangelizacja?

2. Słowo Boże w posłudze ewangelizacji.

3. Związek pomiędzy Nową Ewangelizacją a Liturgią.

4. Rola świadectwa życia chrześcijańskiego, jako ewangelizacja bez słów.

5. Jezus Chrystus, jako ewangelizator i wychowawca wiary.

6. Jak my mamy ewangelizować dzisiaj?

Każdy z nas wezwany jest przez Jezusa do tego, by głosić Go w tych środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Przede wszystkim mamy świadczyć swoim życiem.