KURS FILIPA – PIERWSZY W ROKU WIARY

W dniach 26-28 października w naszej parafii odbył się kolejny Kurs Filipa. Ekipę prowadzącą tworzyli obaj Pasterze opiekujący się naszymi wspólnotami modlitewno-ewangelizacyjnymi „Effatha” tj. ks. Roman Gierek MS i ks. Mirosław Opiela MS oraz Agata D. i Tomek W. z najstarszej wspólnoty, Monika W. i Aneta D. z drugiej wspólnoty a także Daria M., Anka K., Paweł K. i Krzysztof Z. ze wspólnoty najmłodszej.

Uczestniczyło w nim ponad 20 osób, które Pan zaprosił i przyprowadził różnymi drogami. Ich otwartość, gotowość słuchania i odpowiadania na Słowo Boże, były dla nas prowadzących prawdziwym świadectwem i potwierdzeniem potrzeby prowadzenia ewangelizacji takim właśnie sposobem, poprzez Kurs Filipa.

filip 2012 050

Dziękujemy Panu za ten wspaniały czas i wszystkie dary i łaski jakimi obdarzył uczestników i nas prowadzących. Chwała Panu!