RUCHY KATOLICKIE DLA NOWEJ EWANGELIZACJI – Spotkanie diecezjalne

Ruchy katolickie dla Nowej Ewangelizacji

Ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem. Nasze świadectwo życia jest o wiele ważniejsze niż szereg różnych inicjatyw podejmowanych przez nas w Kościele.

W dniu 24 listopada 2012 r. w Instytucie Pastoralno – Teologicznym im. J.S. Pelczara w Rzeszowie, odbyło się spotkanie pt. Ruchy katolickie dla Nowej Ewangelizacji. Na spotkanie to przybyli przedstawiciele różnych grup, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń z całej diecezji. Spośród reprezentantów naszej parafii z naszych wspólnot udział wzięli: Krzysztof M., Tomasz W., Krzysztof W., Magdalena Sz. i Piotr O.

Ks. Mariusz Mik wprowadził nas w ten czas. Kilka słów skierował również do zgromadzonych ks. bp Marian Buczek, który jest biskupem diecezji charkowsko – zaporoskiej we wschodniej Ukrainie. Kolejny z mówców – ks. Piotr Gnat wygłosił konferencję nt. Rola małej wspólnoty w nowej ewangelizacji. Dokonał rozróżnienia pomiędzy wiarą a religijnością. Następnie wskazał czym jest nowa ewangelizacja oraz jaka jest jej istota. Zaznaczył, jaką rolę pełnią małe wspólnoty w Kościele, jak też jakie są zadania pasterza – kapłana w takich wspólnotach.

Swoimi świadectwami podzielili się wyznaczeni przedstawiciele różnych ruchów, wspólnot i podejmowanych inicjatyw na rzecz nowej ewangelizacji. Po raz pierwszy w Rzeszowie 6 I 2013 r. przejdzie ulicami Orszak Trzech Króli – jako propozycja ewangelizacji Rzeszowa.

Na koniec zgromadzeni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i zostali posłani przez ks. bp ordynariusza Kazimierza Górnego.