BREWIARZ – MODLITWĄ PIERWSZEJ WSPÓLNOTY

W piątek 30 listopada I Wspólnota przyjęła z rąk księdza Proboszcza Zbigniewa Wala MS brewiarze i zobowiązała sie do codziennego odmawiania Jutrzni i Nieszporów.

brewiarze I Effata 002