06.01.2013r. SPOTKANIE POSŁUGUJĄCYCH CHARYZMATAMI

W uroczystość Objawienia Pańskiego 2013 r. odbyło się spotkanie Sióstr i Braci, którzy posługują  w naszych Wspólnotach charyzmatami. Tematem był charyzmat proroctwa i modlitwa językami. Spotkaniu przewodniczył koordynator trzech Wspólnot, ks. Roman.