22-23 II 2013 WARSZTATY DLA MUZYCZNYCH POSŁUGUJĄCYCH W SNE ŚW. FILIPA

Wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjne z Rzeszowa zorganizowały Warsztaty dla Diakonii Muzycznych ze SNE św. Filipa. Całość przygotowała i prowadziła Agata Duplaga, ks. Roman starał się Jej w tym wiele nie przeszkadzać a pomocą służył Łukasz Kalisz. W warsztatach wzięło udział 15 osób z Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i Olsztyna.