Kolejne spotkanie Rady SNE Św. Filipa

27 kwietnia 2013 r. w Dębowcu na plebani odbyło się kolejne spotkanie Rady SNE Św. Filipa. Gościł nas tam ks. Jan G. W spotkaniu udział wzięli: ks. Jacek G. – dyrektor wraz z zastępcą Asią D. oraz jeszcze pięć osób, z Warszawy ks. Adam S. i dwie osoby, ze Słowacji ks. Zbyszek G., z Krakowa ks. Paweł G. i dwie osoby, z Rzeszowa ks. Roman G. z ks. Mirkiem O. i trzy osoby. W sumie 20 osób. Ks. Jacek G. rozpoczynając spotkanie oparł się na fragmencie z Drugiego listu do Tymoteusza 1,6 „Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie rąk …” Wygłosił konferencję w głównej mierze na temat modlitwy, ale też mówił o ewangelizacji. Potem mogliśmy spotkać się w grupach i zastanowić się, przepracować kryteria dopuszczajże do IV etapu wejścia w misję Kościoła. Na koniec pojawiło się pytanie otwarte póki co Czy na tym etapie Pan Bóg powołuje nas do czegoś innego, konkretnie? Dziękujemy Panu za ten czas, za możliwość spotkania się. Obyśmy byli otwarci na prowadzenie Ducha Świętego i Jego natchnienia.
To, co zaplanowane zostało na najbliższy czas w Mrągowie:
14 – 16 VI – Kurs metodologii (elementy)
12 – 21 VII – Kurs Pawła
25 – 28 VII – Kurs Pięćdziesiątnica
31 VII – 4 VIII – formacja małżeństw
4 – 6 X – Kongres SNE Św. Filipa w Dębowcu – JUBILEUSZ