WARSZTATY Z METODOLOGII W MRĄGOWIE

W dniach 14-16 czerwca 3 osoby z młodszej wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa, wraz z pasterzem tej wspólnoty – ks. Mirosławem Opielą MS, uczestniczyły w Warsztatach z Metodologii. Odbyły się one w głównej siedzibie SNE, mieszczącej się przy Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
Warsztaty te są jednym z kursów przygotowujących osoby należące do wspólnot SNE, do tego, by były w stanie coraz lepiej i odważniej ewangelizować. Prowadził je ks. Jan Gierlak MS, założyciel i pierwszy dyrektor SNE, dzięki czemu nauczania, przeplatane anegdotkami dotyczącymi m.in. samych naszych początków, były dla nas jeszcze ciekawsze i cenniejsze.
Mamy nadzieję, że ten czas spędzony w Mrągowie wyda owoce i przysłuży się jeszcze większemu ożywieniu życia w naszych rzeszowskich Wspólnotach.
Chwała Panu! Anna K.

metodologia04