27 XI 2013 SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH

27 listopada odbyło się spotkanie Odpowiedzialnych za Wspólnoty oraz za Domy Przyjaciół ze swoimi Pasterzami. Odpowiedzialni ukazali kondycję poszczególnych grup tworzących Domy Przyjaciół. Omówiono kwestie organizacji życia we Wspólnotach oraz ich funkcjonowania. Wiele czasu poświecono dyskusji na temat zaangażowania Wspólnot w prowadzenie kursów ewangelizacyjnych. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze.

WP_20131127_001