05-01-2014 NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

W świątecznym spotkaniu  5 stycznia wzięli udział prawie wszyscy Bracia i Siostry z I i z  II Wspólnoty. Po życzeniach ks. Mirka miało miejsce łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Kolacja z 12 dań to następny punkt programu.  Grzeczne dzieci ze Wspólnoty, które były radością spotkania,   otrzymały z rąk świętego Mikołaja prezenty.  Głowną część spotkania stanowiło wspólne kolędowanie, które poprowadziła wspólnotowa kapela.

spotkanie świąteczne 291

spotkanie świąteczne 015