Po kursie Nowe Życie z Bogiem

W dniach 23-25 X odbył się kurs ewangelizacyjny Nowe Życie z Bogiem, w którym uczestniczyło 18 osób,a  do „mety” dobiegło 15 osób z czego ogromnie się cieszymy. W skład ekipy weszli: Ks. Wiesław K., ks. Krzysztof K., Basia, Magdalena, Jadwiga z I wspólnoty i Grażyna, Agnieszka, Iza, Igor, Krzysztof Z. i Kasia M. z II wspólnoty. Jak zwykle był to czas wielkiej łaski dla nas wszystkich, gdzie Słowo Boże siane było w nasze serca. Niech teraz wyda dobre owoce!