Spotkanie Rady SNE Św. Filipa

Wezwani do wyjścia, by szukać” – pod takim hasłem przebiegła 14 XI 2015 r. w Krakowie Rada Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów.

  W Krakowie spotkali się duszpasterze i odpowiedzialni wspólnot Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa z Mrągowa, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa, a także ze Słowacji. Zadaniami Rady Szkoły jest „rozwijanie ducha współodpowiedzialności za prowadzone dzieło ewangelizacji” a także weryfikacja dotychczasowego zaangażowania i aktualnych wezwań, które odpowiadają znakom czasu rozpoznawanym w nauczaniu Kościoła.

  „Wezwani do wyjścia, by szukać” – tak zatytułował swoją konferencję ks. Jacek Gorzelany MS – Dyrektor SNE św. Filipa. Oparł On swoją refleksję na Ewangelii św. Łukasza o pasterzu wychodzącym poszukiwać zagubionej owcy i kobiecie szukającej zgubionej drachmy. „Biblijnym celem poszukiwań zawsze jest Bóg. Człowiek szuka w życiu wielu rzeczy, ale jego największym pragnieniem – jeśli czasami nawet nieświadomym – jest zawsze Bóg” – podkreślił ks. Jacek i dodał, że człowiek może znaleźć Boga dlatego, że On jest pierwszym, który szuka człowieka.

   Dyrektor SNE św. Filipa zaznaczył, że dziś szukanie Boga, to szukanie Jezusa, odkrywanie Go na nowo. To szukanie ma się odbywać w prostocie ducha, w pokorze i ubóstwie. „Dzieło ewangelizacji, które podejmujemy wynika z tego, że zostaliśmy kiedyś znalezieni przez Pasterza. Doświadczenie Miłości daje nam siłę, żeby wychodzić i szukać zaginionych, aby i oni mogli doświadczyć tej Miłości” – powiedział ks. Jacek Gorzelany MS.

   W Krakowie spotkały się osoby rozeznające drogę, którą Szkoła ma iść w najbliższym czasie. Wśród konkluzji znalazło się postanowienie dotyczące rozwijania saletyńskiej tożsamości SNE św. Filipa. Pogłębianie tego rysu duchowości jest naturalne z jednej strony ze względu na prowadzenie Szkoły przez Misjonarzy Saletynów, a z drugiej przez aktualność charyzmatu pojednania płynącego z orędzia Matki Bożej z La Salette.

  W czasie spotkania podjęto też m.in. refleksję nad duchową, teologiczną i metodologiczną formacją wspólnot i ekip ewangelizacyjnych.

 Spotkanie Rady Szkoły odbywa się raz w roku, lub częściej gdy zachodzi taka potrzeba, i jest to spotkanie odpowiedzialnych za środowisko Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów w Polsce, Słowacji i Szwajcarii.

   Dziękujemy wszystkim Pasterzom i odpowiedzialnym, którzy byli obecni na Radzie, za otwartość i budowanie wspólnoty, która daje siłę do podejmowania odpowiedzialności za prowadzone dzieło oraz do służby w tym dziele. Dziękujemy wszystkim braciom ze wspólnot za modlitwę w intencji tego spotkania. Odczuwaliśmy wszyscy siłę tej modlitwy.

   Końcowe ustalenia z Rady zostaną przekazane braciom w późniejszym terminie.