Dębowiec – V Kongres Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa

obrazek-saletyski-matka-boza

W dniach 14 – 16 X 2016 r. odbył się V Kongres Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Filipa w polskim La Salette – Dębowcu. Zgromadził on ok. 120 osób. Kongres przebiegał pod hasłem „Maryja – Pojednawczyni grzeszników” i wpisał się w obchody 170. rocznicy zjawienia Matki Bożej na La Salette.

„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednanie” – pisze św. Paweł do Koryntian (2 Kor 5, 18 – 19). Te słowa towarzyszyły nam podczas Kongresu. 

Na Kongres przyjechali bracia i siostry z naszych wspólnot z Mrągowa, Olsztyna, Krakowa, Warszawy, Słowacji oraz  2 księży z Kobylanki, 1 z Seminarium z Krakowa z 2 klerykami, i od nas z Rzeszowa – 32 osoby i 3 dzieci + 1 ksiądz 🙂

W sobotę 15 X 16 r. odbyły się dwie konferencje. Pierwszą wygłosił ks. dr Piotr Jemioł MS pt.  „W nurcie historii La Salette” a drugą ks. Jacek Gorzelany MS – dyrektor SNE „Pogłębiając duchowość SNE Św. Filipa”. Momentem szczególnym była wspólnie przeżywana Eucharystia w Bazylice przy figurze Matki Bożej Saletyńskiej. Homilię wygłosił ks. Jan Gierlak MS, który podkreślił, że charyzmat i pojednanie, to jak „dwie strony jednej monety”. Naszym charyzmatem jest Kerygmat i Pojednanie. Wieczorem  wzięliśmy udział w modlitwie uwielbienia, przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz dokonaliśmy Aktu zawierzenia SNE Św. Filipa Matce Bożej z La Salette.  Potem odbyła się agapa: wspólny śpiew, tańce i poczęstunek.

W tym roku w czasie Kongresu próbowaliśmy na nowo odkryć charyzmat SNE św. Filipa, który jest tożsamy z charyzmatem saletyńskim i można go streścić w jednym słowie: POJEDNANIE.

„Myślę, że w tym roku odkryliśmy, że sami mamy żyć pojednaniem, ale widzimy też, że nasza Szkoła w posłudze nowej ewangelizacji jest zaproszona do niesienia pojednania. Szkoła przez ewangelizację, kursy, głoszenie Kerygmatu nie robi nic innego, jak głosi orędzie pojednania – zaprasza ludzi, żeby przede wszystkim przyjęli pojednanie. Po to, żeby mieli je w sobie a dzięki temu mogli je nieść innym. Jeżeli jest głoszony Kerygmat, to dokonuje się pojednanie, bo to jest Dobra Nowina, która pozwala człowiekowi otworzyć się naprawdę o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce” (ks. Jacek G.).