V Kongres SNE Św. Filipa – żyć pojednaniem.

W dniach 14-16 października 2016 r. w Dębowcu odbył się V Kongres Szkoły Nowej Ewangelizacji, który wpisywał się w obchody 170 rocznicy objawień Matki Bożej na La Salette. W Tym radosnym spotkaniu uczestniczyło około 120 osób, jako przedstawiciele wspólnot z Mrągowa, Olsztyna, Krakowa, Rzeszowa, Kobylanki, Warszawy oraz Słowacji. Kongres odbył się pod hasłem ,,Maryja- Pojednawczyni grzeszników”, która niesie całą cierpiącą ludzkość, wzywając do nawrócenia i pojednania z Bogiem. Głoszone konferencje przybliżyły nam historię La Salette oraz umożliwiły pogłębienie duchowości SNE św. Filipa. Całości dopełniła wspólna Eucharystia oraz uroczysty akt zawierzenia Maryji całego dzieła Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa.

Dla mnie uczestnictwo w kongresie było czasem, w którym mogłam głębiej zapoznać się z przesłaniem orędzia Matki Bożej z La Salette, co w konsekwencji pokazało mi jak wielkim darem jest pojednanie dokonane przez Jezusa na krzyżu. Doświadczając owoców tego pojednania pragnę coraz bardziej włączać się w dzieła Szkoły poprzez ewangelizację, kursy, głoszenie Dobrej Nowiny. Sama przyjmując pojednanie, jakie Bóg daje mi w Jezusie, mogę je nieść innym. Wiem, że Maryja oczekuje ode mnie, abym mocniej troszczyła się o pojednanie w moim życiu, w mojej rodzinie, miejscu pracy i wspólnocie. Trudzenie się w przy posłudze jednania ludzkości z Bogiem, przynosi w moim życiu owoce błogosławieństwa i bliskości z Bogiem. Pod opieką matczynej miłości, mogę iść za Jezusem niosąc Go tym, którzy nie znają Jego miłości.

Dziękuję Bogu, że mogłam uczestniczyć w tym szczególnym czasie modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia, stając się na nowo konkretnym narzędziem w ręku Boga, który woła ,, W Imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Chwała Panu!

Małgorzata

KategorieBez kategorii