Kurs Nowe Życie z Bogiem

W dniach 25 – 27 listopada po raz kolejny przeżywaliśmy Kurs Nowe Życie z Bogiem – czas, w którym wraz z uczestnikami na nowo wsłuchiwaliśmy się w Dobrą Nowinę.

Spośród tych, którzy przybyli największą część stanowiły osoby, które zostały przez kogoś bezpośrednio zaproszone oraz te, które słuchały świadectw naszych Braci i Sióstr podczas ogłoszeń na niedzielnych Mszach Św. Niemałą grupę stanowili także ci, którzy dowiedzieli się o kursie z Internetu oraz z rozprowadzanych przez nas ulotek.

Kurs ukończyło 17 osób. W ekipie prowadzącej znaleźli się ks. Wiesław, ks. Franciszek, Basia S., Patryk U., Tomek W., Gosia K., Beata N., Iza Ch., Lidzia M.-N., Agata R., Wojtek R. i Ania G. Jednak w przygotowanie zaplecza kursu, akcji informacyjnej oraz wsparcie modlitewne zaangażowane było znacznie więcej osób z naszych wspólnot. 

Chwała Panu za ten piękny czas, kiedy mogliśmy bardzo mocno doświadczać Jego prowadzenia, tego, jak działa w nas, zarówno prowadzących kurs, jak i jego uczestnikach!

Niech Pan daje wzrost zasianemu Słowu i rozwija w nas Życie Boże. 

Ania G.