O nas

Jesteśmy Saletyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji (SSNE) przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów Prowincji Polskiej, z siedzibą w Mrągowie. W skład Szkoły oprócz naszych wspólnot wchodzą również wspólnoty z Olsztyna, Mrągowa, Warszawy, Krakowa, Słowacji oraz ostatnio i ze Szwajcarii (www.sne-filip.saletyni.pl).  Dyrektorem przez długie lata był ks. Jan Gierlak MS, potem ks. Jacek Ocieczek MS, a obecnie od 2012 r. jest ks. Jacek Gorzelany MS.

A to adres e-mail Szkoły: sne.filip@gmail.com

Nasze trzy wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne funkcjonują przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Wspólnota najstarsza istnieje już od 20 lat. Powstała po pierwszym kursie Filipa prowadzonym przez ekipę ewangelizacyjną z Kielc końcem października 1998 r. Kolejne kursy prowadziła ekipa z Mrągowa i Olsztyna z ks. Janem Gierlakiem MS. Na początku była tylko mała wspólnotka, bo 6 osób. Potem dzieło rosło i rozwijało się. W najlepszym okresie było cztery wspólnoty i każda miała swojego pasterza. W 2006 r. nastąpiło pierwsze połączenie wspólnot, a  po kolejnym połączeniu (2013 r.) zostały tylko dwie wspólnoty. Obecna wspólnota II powstała jesienią 2005 r. Jest już zamknięta. Pod koniec 2015 r. powstała III wspólnota, i póki co jest wspólnotą otwartą na nowych członków. I znowu nastąpił historyczny moment, bo we wrześniu 2022 r. nastąpiło kolejne połączeni I i II wspólnoty. Obecnie przy parafii jest dwie wspólnoty. I – zamknięta już, II otwarta dla wszystkich chętnych.

Mamy również dość liczne grono przyjaciół i sympatyków naszej wspólnoty.

A to krótka nasza lokalna historia:

Pierwszym naszym duszpasterzem został ks. Jacek Gorzelany , kolejnym naszym opiekunem był ks. Ryszard Kurasiewicz. Przez 3 lata naszym pasterzem był ks. Andrzej Rozum. Następnie duchową opiekę nad wspólnotą przejęli: ks. Jacek Ocieczek nad starszą, ks. Krzysztof Żygadło nad średnią i ks. Paweł Raczyński na parę miesięcy nad najmłodszą wspólnotą, a potem zastąpił go ks. Marek Pabis. Po ks. Jacku pasterzem został ks. Maciej Rydzanicz. A po nim posługę tę przejął ks. Paweł Golemo. Potem drugą wspólnotkę pod swoją opieką miał br. Marek Pis. I kolejne zmiany nastały w 2008 r. Znów każda wspólnota miała swojego pasterza. Pasterzem najstarszej wspólnoty został ks. Łukasz Hołda. Pasterzem średniej był ks. Jacek Gorzelany. Z kolei przez dwa lata do 2009 r. pasterzem najmłodszej wspólnoty był ks. Paweł Golemo, a potem wspólnotą zaopiekował się ks. Grzegorz Ozga. W latach 2010-2012 pasterzem II wspólnoty był ks. Krzysztof Tarnopolski. Pasterzem I wspólnoty od 2012 r. był ks. Roman Gierek, a II do 2015 r.  był – ks. Mirosław Opiela. Kwiecień i maj 2013 roku były dla naszych wspólnot bardzo ważnym czasem, najmłodsza wspólnota złożyła po raz pierwszy deklaracje oraz nastąpiło połączenie wspólnoty pierwszej i drugiej.

Wspólnota najstarsza przyjęła Brewiarz, jako formę modlitwy osobistej – modlitwę Kościoła. Rok 2014 – wspólnota najstarsza po 2 latach pasterzowania ks. Romana G. dostaje nowego pasterza,a jest nim ks. Wiesław Krysztofowicz MS. Od września 2018 r. pasterzem I wspólnoty został ks. Wojciech Bober MS.
Z kolei po przeniesieniu ks. Mirka, II wspólnota dostała również nowego pasterza, a był nim od września 2015 r. ks. Krzysztof Kowal MS. Po kolejnej zmianie, od września 2016 r. II i III wspólnotę obejmuje ks. Franciszek Sikora MS. Następują kolejne zmiany – 2019 r. I wspólnota – ks. Wojciech Bober,  II wspól.- ks. Piotr Sofij, III wspól. – ks. Piotr Grudzień. 2022 r. wrzesień – połączenie I i II wspólnoty.

Kiedy była tylko jedna wspólnota zastanawialiśmy się, jaką możemy przyjąć nazwę. Otóż, gdy zastanawialiśmy się nad nią, po krótkiej modlitwie Kasia otworzyła Pismo Św. na fragmencie z Ewangelii Św. Marka o uzdrowieniu głuchoniemego, kiedy to Pan Jezus zwrócił się do niego tymi słowami: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się!” (Mk 7, 31-34). I przez długie lata funkcjonowaliśmy pod tą właśnie nazwą.  Ale była to tylko nazwa nasza własna. Pełna nazwa, jaką się dziś posługujemy to Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, którą to nazwę przyjęła Rada Prowincjalna na wiosnę 2017 r.

Ostatnie słowa, jakie wypowiedział Pan Jezus przed wstąpieniem do domu Naszego Ojca brzmiały – „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Jest to, więc jedyne i najważniejsze zadanie Kościoła, czyli każdego z nas. I również charyzmatem naszej wspólnoty, jak sama nazwa wskazuje jest przede wszystkim modlitwa i ewangelizacja, głoszenie Kerygmatu, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie, w różnym wymiarze. Naszym charyzmatem jest też pojednanie.

Podobnie Maryja na La Salette kończąc swoje orędzie mówi dzieciom Melanii i Maksyminowi, co mają robić. I to wezwanie jest również dziś skierowane do każdego z nas …

„A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!”

W jaki sposób ewangelizujemy? Prowadzimy ewangelizacyjne kursy: Nowe Życie z Bogiem i Filipa przede wszystkim w parafii, ale też i wyjazdowe, jeśli zostaniemy zaproszeni przez ks. proboszcza tamtejszego miejsca. Samodzielnie prowadzimy także Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej i Emaus. Pomagamy również księżom w głoszeniu rekolekcji, szczególnie w wielkopostnych dając świadectwa wiary i przedstawiając różne scenki i pantomimy. Od 1999 r. przez niemalże 10 lat posługiwaliśmy w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. Również przez wiele lat według naszych możliwości pomagaliśmy w prowadzeniu kursów Filipa dla maturzystów w Dębowcu.

Aby dobrze i skutecznie ewangelizować przechodzimy pewną formację. Formujemy się, uczestnicząc w kursach, jakie proponuje SSNE. Podstawowym kursem, od którego wszyscy zaczynaliśmy jest kurs Filipa lub Nowe Życie z Bogiem. Uczestniczyliśmy również w kursie: Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Większość z nas była już na kursie Pawła, prowadzonym w Kielcach, w Mrągowie, jak też i tu na miejscu w Przybyszówce. Przeżywaliśmy także kurs: Jan, Emaus, Betsaida, kurs Wspólnoty, Mojżesz, Biblijna Historia Zbawienia, Jezus wg czterech Ewangelistów oraz Pięćdziesiątnica. Kolejnym kursem formacyjnym dla I wspólnoty był kurs Maryja (dla II wspólnoty 2019 r.) , a w 2014 r. dla obu wspólnot był kurs Jozue. Jesień 2016 r. – kurs Dawid. 2019 r. maj – kurs Józef egipski, wrzesień 2021 r. – Jezus i Samarytanka, listopad 2022 r. – Abraham.

To coś dla ducha, ale dbamy również o ciało. Wyjeżdżamy na różne wypady, najczęściej w góry, gdzie wędrując podziwiamy piękno górskiego krajobrazu, jak też próbujemy swoich sił na nartach. Przez 10 lat wyjeżdżaliśmy również do Dębowca, gdzie spędzaliśmy Sylwestra. A w czasie wakacyjnym nieustannie próbujemy swoich sił w spływach kajakowych po pięknych, czystych rzekach w uroczych zakątkach Warmii i Mazur.

W naszych wspólnotach poznało się sporo dziś już istniejących małżeństw, np. Basia z Arkiem, Patryk z Iwonką, Iwona z Andrzejem, Mirek z Asią, Marta z Piotrkiem, Piotr z Agatą, Kinga z Andrzejem, Łukasz z Gosią, Ilona z Darkiem.

Kilka osób z naszych wspólnot w sposób szczególny zostało powołanych przez Pana, do kroczenia Jego drogą: Iza do zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego w San Giovanni Rotondo we Włoszech (obecnie w Częstochowie), gdzie przez długi czas była także Madzia, która obecnie jest w Zgromadzeniu Franciszkanek Rodziny Maryi i jest na placówce w Krakowie. Marian zaś w maju 2008 r. został wyświęcony na kapłana w diecezji tarnowskiej. Jest w parafii w Tarnowie. Do grona powołanych w ten sposób dołączyła też Kasia F., która wstąpiła do wspólnoty życia w SNE Św. Pawła w Kielcach. Chwała Panu! Cieszymy się ich szczęściem. Niech będą pokornymi narzędziami w ręku Pana.

Do naszych wspólnot może należeć każdy w wieku od 18 lat wzwyż. Jesteśmy otwarci na każdego, kogo Jezus powoła do bycia w takiej wspólnocie, do kroczenia drogą wzrostu wiary właśnie w ten sposób. Wspólnota jest dla nas szkołą miłości, gdzie uczymy się kochać i przyjmować brata i siostrę takiego jakim jest, służyć sobie nawzajem tym, co mamy, i być dla siebie wsparciem.

Dla każdego z nas Bóg przygotował miejsce w Kościele. Czy Ty odkryłeś już swoje? Może ono jest tu pośród nas? Pomyśl …