Archiwum kategorii: Modlitwy

Nasza modlitwa:))

Nie ma grzechu w miłości naszej,
choć grzesznikami jesteśmy
Ciebie Boże niegodnymi.
Z Ciebie, Niebieski Ksiąze i z Twojej Matki
wzór czerpać chcemy.
Ciebie drogi Jezu i Maryję,
swą miłością i życiem pragniemy.
Prosząc o jedno naszego Wybawcę i Świętą Jego Matkę,
ufać całym sercem i duszą będziemy,
aby naszą miłość błogosławić raczyli,
a nierozłączną i czystą jak śnieg uczynili.

Kiedy zaś gasnąć jak świece bedziemy
zlituj się Boże Miłości,
racz nie rozłączać w Niebie,
pozostawić razem gdzieś za piecem u Ciebie…

Autor: Kubuś 🙂

Uwielbienie Jezusa

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że jesteś moim Ojcem.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że jestem Twoim dzieckiem.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że tylko w Tobie mogę być szczęśliwy.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że ciągle wzywasz mnie do swojej miłości i szukasz mnie nieustannie.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że gdy mnie znajdujesz, radujemy się razem.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że wybawiłeś mnie z grzechu i naznaczyłeś krwią swoją.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że jestem dla Ciebie drogocenną perłą znalezioną na dnie morza.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że dałeś nam Ewangelię, przez którą dokonało się zbawienie w niebie i na ziemi.

Uwielbiam Cię Ojcze za to, że umiłowałeś wszystkie narody na ziemi.

do anioła stróża

aniele boży stróżu mój z niebios ukochany
pilnuj dzisiaj mnie szczególnie bom jest nie wyspany

Autor: bębnoló(m)p

Bym był(a)

Tobie chwała, Panie, bo Ty słońce swojej miłości włożyłeś w moje serce.
Odgoń chmury, które je zasłaniają i spraw we mnie wieczny dzień, aby inni mogli się ogrzać w tym blasku.

Amen

Autor: agacia