do anioła stróża

aniele boży stróżu mój z niebios ukochany
pilnuj dzisiaj mnie szczególnie bom jest nie wyspany

Autor: bębnoló(m)p