Rekolekcje w parafii p.w. św. Józefa c.d.

Eucharystią w kościele św. Józefa zakończyliśmy czas rekolekcji w ZS Spożywczych. Bogu niech będą dzięki! Być może jakaś dusza zasili naszą wspólnotę! Bynajmniej takiej szuka! Chwała Panu! Jednocześnie rozpoczęliśmy ten święty czas w ZS Samochodowych. Na razie powiem tylko tyle, idziemy za słowami św. Pawła: Weż udzial w trudach i przeciwnościach dla głoszenia Ewangelii. Dołączyła do nas Ilonka. Idziemy więc dalej. Cały czas liczymy na modlitwę! cdn.