Gdzie Jesteśmy

Nasza wspólnota działa przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej znajdującej się w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 71.

Zobacz na Google Maps