O Kursach

Kurs Filip lub Nowe Życie z Bogiem

Jest to kurs ewangelizacyjny, podstawowy kurs spośród przeszło 20 kursów oferowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji (w skrócie SNE).

Kurs ten jest skierowany dla każdego, zarówno dla ludzi, którzy o Bogu nie słyszeli, czy też zapomnieli o Nim, jak i dla ludzi kroczących za Jezusem i świadomych swojej wiary. Jego forma pozwala odnaleźć się na nim każdemu.

Jest to kurs, który niejako kładzie podwaliny pod naszą wiarę. Nie mówi się na nim o polityce, nie moralizuje się, ale głosi Kerygmat, czyli Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, tak jak to czynili pierwsi apostołowie i dotąd czyni Kościół.

Na tym kursie naprawdę można doświadczyć Bożej Miłości i osobistego spotkania z Jezusem, a także uwolnienia od rzeczy, które dotąd to nie pozwalały w pełni tej miłości doświadczyć, ożywić swoją modlitwę, nadać sens swojemu życiu jak i zerwać z fałszywymi postawami religijnymi.

Forma tego kursu jak i wszystkich innych będących w ofercie SNE polega na teoretyczno-praktycznych zajęciach pozwalających w dynamiczny sposób odpowiadać na usłyszane treści i propozycje.

Kurs Paweł

Najdłuższy i chyba najpiękniejszy kurs spośród kursów SNE. Jest to też kurs, od którego zaczęła się cała SNE. Była to SNE św. Andrzeja w Meksyku założona przez Jose Prado Floresa.

Kurs ten formuje ewangelizatora. Nie wystarczy być zewangelizowanym, ale umieć to dalej przekazać. Kurs ten daje nam narzędzie do skutecznej ewangelizacji. Uczy jak posługiwać się naszymi umiejętnościami i talentami w przekazywaniu Ewangelii.

Kurs Pawła nie zatrzymuje się na uformowaniu ewangelizatora, ale idzie dalej i przygotowuje uczestnika do formowania kolejnych ewangelizatorów, opierając się na słowach św Pawła „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.” (2Tm 2,2).

W czasie kursu nie tylko słucha się o sposobach ewangelizacji, ale jest też możliwość praktycznego zastosowania tych informacji w głoszeniu Dobrej Nowiny. Odbywa się to w sposób twórczy i dynamiczny.

Duchowość kursu stanowi modlitwa, wspólnota, Eucharystia oraz otwarcie się na działanie Ducha Św.

Kurs Jan

Jeśli przyrównamy obraz ewangelizatora do człowieka, gdzie poszczególne jego części ciała to poszczególne kursy, to miejscem tego kursu jest serce.

Jest to kurs uczniostwa. Swoją nazwę wziął od imienia umiłowanego ucznia Jezusa – Jana. Nadaje on duchowość ewangelizatora. Formuje postawę ucznia Jezusa nieustannie wsłuchanego w głos Mistrza i żyjącego tak aby stawać się takim jak On.

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Jest to kurs przeznaczony głównie dla wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, ale tak jak całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji, które przeznaczone jest dla dobra całego Kościoła i na tym kursie odnajdą się również inne wspólnoty. Zwłaszcza te, które dopiero szukają własnej tożsamości lub chcą ją odnowić.

Kurs ten ma nieco inną formę od pozostałych, gdyż jest bardziej kursem systematyzującym pewną wiedzę, niż kursem praktycznym, ale i tych elementów w nim nie brakuje.

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej wprowadza również w modlitwę osobistą, oraz proponuje pewien model modlitwy we wspólnocie, dla wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, oraz tych wszystkich, które nie mają jeszcze własnego modelu spotkania.

Co to znaczy modlić się we wspólnocie, dlaczego w ogóle w niej się modlić. Co to znaczy, że modlitwa jest charyzmatyczna i co to w ogóle są charyzmaty i wiele, wiele innych rzeczy dotyczących modlitwy można dowiedzieć się właśnie na tym kursie.

Cechą tego kursu jest też to, że można a nawet powinno się go powtarzać co jakiś czas, gdyż wraz z czasem bycia we wspólnocie wiele rzeczy dociera do nas w nowym świetle.

Kurs Emaus

Jest to kurs biblijnej formacji ewangelizatorów.

Celem SNE jest przygotowanie do ewangelizacji, ale byśmy mogli iść głosić Kerygmat potrzebujemy Słowa Bożego. By zapalić drugiego, trzeba samemu być zapalonym – by głosić Słowo Boże, trzeba być nim przesiąkniętym. Głęboka relacja do Słowa Bożego to podstawa ewangelizacji.

Celem tego kursu jest zapalenie Słowem Bożym. Jest podstawowym kursem z cyklu kursów „Dabar” czyli Słowa. Są to kursy biblijne, które stanowią „nogę” ewangelizatora, czyli są jego podporą i pozwalają kroczyć dalej. Kurs ten pozwala odkryć Słowo jako samego Boga.