6 urodziny Effathy I

Effatha I obchodziła (hucznie) swoje 6 urodziny. Był tort i życzenia od braci z Effathy II i III. Wspólnie cieszyliśmy się, że dzieło Szkoły Nowej Ewangelizacji umacnia się w Rzeszowie.

Nowy rok formacyjny i ewangelizacyjny

W Rzeszowie odbyła się uroczysta Eucharystia, inaugurująca nowy rok formacyjny i ewangelizacyjny, dla braci ze wszystkich trzech wspólnot. Przewodniczyli jej nasi pasterze: ks. Maciej MS, ks. Krzysztof MS oraz ks. Marek MS. Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Bohdan Dutko MS.