Spotkania

Spotkania naszych wspólnot odbywają się raz w tygodniu. Są to spotkania modlitewne, gdzie głównym celem jest uwielbienie naszego Pana Jezusa. Trwają one 1,5 godziny. Na ten czas modlitwy składają się: modlitwa do Ducha Św., dziękczynienie Bogu Ojca, przeproszenie, uwielbienie i chwała Jezusowi. Potem jest czytanie wspólne Słowa Bożego lub z nadchodzącej niedzieli lub tak, jak najstarsza wspólnota ma spotkania w oparciu o Słownik Teologii Biblijnej czyli są to spotkania tematyczne). Później jest czas na dzielenie się Słowem Bożym, wiarą – czyli świadectwa i na koniec modlitwa prośby. Wszystko to przeplatane jest śpiewem. Nasze wspólnoty spotykają się:

    • wtorek I wspólnota o 18:45 (zamknięta)
    • czwartek II wspólnota o 19:15 (otwarta dla wszystkich chętnych)
      pokój po prawej stronie na górze w Domu Zakonnym (dzwonek SSNE)

Raz w miesiącu mamy wspólnotową Eucharystię, na której spotykają się wszystkie nasze wspólnoty. Poza tym przeżywamy również spotkania modlitewne wszystkich wspólnot i liturgie pokutne. Do naszej wspólnoty może należeć każdy w wieku powyżej 18 lat (górnej granicy nie wyznaczamy). Jeśli czujesz, że Bóg powołuje Cię do tego typu wspólnoty to zapraszamy Cię na spotkania czwartkowe w pokoju na górze w Domu Zakonnym. Po prostu przyjdź i zobacz, pomódl się z nami.

Serdecznie zapraszamy!