Zespół Szkół Specjalnych – rekolekcje jakich jeszcze nie było

Rozpoczęliśmy dziś ostatnią serię rekolekcji w naszej wielkopostnej posłudze. To niesamowite doświadczenie, gdzie pewne utarte stereotypy muszą ulegać zmianom. To też w pewnym sensie inny świat, ale świat bardzo rzeczywisty, stworzony przez Tego samego BOGA – BOGA, Który jest MIŁOŚCIĄ, Który nie ma względu na osobę, dla Którego każdy jest piękny i wyjątkowy.

Przeprowadzaj nas Panie przez kolejne dni tego niezwykłego doświadczenia i nie daj poczuć się lepszym, ale ucz pokory! Amen!