II spotkanie Rady SNE Św. Filipa

Bez Ducha Świętego ani rusz!

Na II spotkanie Rady SNE Św. Filipa, które odbyło się 21 XI 2009 r. w Dębowcu przybyli: Ks. Jacek O. – dyrektor SNE, Joanna D. – zastępca dyr., ks. Zbyszek G. i ks. Wiesław ze Słowacji, Sylwia i Basia K. ze wspólnot macierzystych z Mrągowa, ks. Krzysztof K. z Warszawy, ks. Paweł G. i Ania z Krakowa oraz ks. Jacek i ks. Łukasz wraz z Madzią i Irkiem z Rzeszowa (czyli my ;-). Celem spotkania Rady jest odkrywania nowych dróg dla dzieła SNE. Obecni byli również ks. Jan G. i ks. Roman G. – wikariusz prowincjalny. W czasie tego spotkania mogliśmy zobaczyć, jak jest w naszych lokalnych środowiskach, jaka jest kondycja naszych wspólnot, które tworzą SNE Św. Filipa. Mogliśmy również wysłuchać konferencji przygotowanej przez ks. Jana, pt. „Bez Ducha Świętego ani rusz!” Po to robimy ocenę środowiska, wspólnot czy naszego życia osobistego, aby nie tylko zobaczyć jak jest, ale by szukać przede wszystkim odpowiedzi, co z tym zrobić dalej. Krok ku przyszłości jaki robimy ma nas prowadzić do pełnienia woli Bożej. Mogliśmy zobaczyć, jak żyć i mieć życie w sobie? Odpowiedź jest prosta – BYĆ PEŁNYM DUCHA ŚWIĘTEGO! Nie tylko być w relacji z Duchem Świętym i otwartym na Jego działanie, ale mieć Go w sobie. Należy więc Go gorąco z serca ciągle wzywać, wołać, zapraszać, by On napełniał nas nieustannie. To powinna być najczęstsza nasza modlitwa.

Po co mamy Go wzywać?

– wołać, by Duch Święty wprowadzał nas w tajemnicę krzyża

– wzywać Ducha Świętego po to, by mieć myślenie wg Ducha

– wołać o Ducha Świętego, który nie uczy nowych prawd, ale wprowadza je tak, że prawda jest intronizowana w nas, tzn. staje się prawdą mojego życia

– wzywać Ducha Świętego, który zmienia mentalność naszą z cielesnej na duchową (jakie jest myślenie takie jest działanie)

– wołać Ducha Świętego, by dał nam światła Swego strumień, by rozjaśniał naszą myśl, by darzył swą łaską, darami.

Jak zatem mamy wzywać Ducha Świętego? Najpierw trzeba uznać, że mamy taką potrzebę, potrzebę Ducha Świętego, który ożywia, który daje życie. W modlitwie należy zwracać się sercem i umysłem, prosić indywidualnie i wspólnotowo. By mieć życie w sobie potrzeba także prosić i wołać o dary i charyzmaty Ducha Świętego, bo bardzo ich potrzebujemy, gdyż one budują wspólnotę, budują wiarę, ponieważ moc Boża ujawnia się w nich i poprzez nie.

Niesamowite było to, że na nowo mogliśmy odkryć osobę Ducha Świętego, zobaczyć, jak On jest ważny i dlaczego jest tak ważny, że bez Niego naprawdę ani rusz!!!!