Program ewangelizacyjny

Dzisiaj w ramach rekolekcji dla szkół średnich bracia z naszych wspólnoty przedstawili program ewangelizacyjny, który zrodził się na warsztatach teatralno – muzycznych w Mrągowie. Poprzez Słowo Boże, katechezę, śpiew i pantomimę głosiliśmy Jezusa Zmartwychwstałego.