Wybory odpowiedzialnych w II wspól.

Dnia 29 listopada 2007 r. w drugiej wspólnocie po raz pierwszy odbyły się wybory odpowiedzialnych wybieranych z ramienia wspólnoty. Na trzyletnią kadencję bracia ze wspólnoty wybrali spośród siebie (tzn. 33 osób) sześć osób: Bożenkę W., Martę K., Beatkę S., Anię N., Bartosza Cz.i Irka P. W sprawnym przebiegu wyborów pomagali nam bracia z najstarszej wspólnoty na czele z ks. Pawłem G.