Podwójny ślub

Dziś w Rzeszowie w kościele Matki Bożej Saletyńskiej wspólną drogę życia zaczęli Piotr z Martą, którym pobłogosławił ks. Krzystzof Ż. Z kolei w Dębicy ślubowali sobie Mirek i Asia. Obu parom życzymy, by swoje wspólne życie budowali na solidnym fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus!