Kurs Filipa

Kolejny już raz w naszej parafii przeżywaliśmy Kurs Filipa, który odbył się w dniach od 5 do 7 grudnia 2008 r. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób. Ekipę stanowiły siostry i bracia z naszych trzech wspólnot, a mianowicie: ks. Jacek G., Basia S., Krzysiek M., Mirek K., Agnieszka S., Ania K., Bożena W., Kasia F., Damian P., Mateusz Ż.