Formacja pasterzy i odpowiedzialnych w Dębowcu

„Paście stado Boże, które jest przy Was” 1 P 5,2-3

W sobotę 14 kwietnia mogliśmy wziąć udział w formacji dla pasterzy i odpowiedzialnych. Od nas z trzech wspólnot pojechało 12 osób wraz z pasterzami ks. Wiesławem i ks. Franciszkiem: I wspólnota – Lidzia, Madzia, Iwonka, Patryk i Arek, II wspólnota – Ania, Grażynka i Tomek oraz III wspólnota – Aneta i Marcin.

 Bóg pragnie wchodzić w nasze życie, aby Jego miłość była w nas i pośród nas. Przychodzi również, by posługiwać się nami i powierzać nam posługi i zadania we wspólnocie Kościoła. Do nich należy posługa Pasterzy i Odpowiedzialnych we wspólnocie. To właśnie im Bóg powierza troskę i odpowiedzialność za braci, którzy są powołani do wspólnoty i chcą przeżywać swoją wiarę we wspólnocie oraz w niej wzrastać.

To właśnie dla Pasterzy i Odpowiedzialnych była przygotowana ostatnia formacja, którą przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Brali w niej udział Pasterze i Odpowiedzialni ze wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, które tworzą środowisko Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Byli bracia z Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Słowacji, Kobylanki i Dębowca.

W tym czasie, Jezus pozwolił nam, przez nauczania, modlitwę i wspólne dzielenie, na nowo odkryć wielkość, piękno i bogactwo „ziemi”, którą nam powierzył, byśmy na niej posługiwali w postawie służby, przez którą wyraża się miłość. To wieka łaska ale też wielka odpowiedzialność, która wymaga zaangażowania i troski, przede wszystkim o swoje życie duchowe.

Bóg pozwolił nam odkrywać, to co jest bogactwem w naszych wspólnotach, ale pomagał również z odwagą i pokorą zobaczyć, to co jest chwastem, co potrzebuje przemiany i większej troski ze strony Pasterzy i Odpowiedzialnych.

Zostały również pokazane pewne priorytety, które są istotne, aby skuteczniej i owocniej pełnić posługę Pasterza i Odpowiedzialnego we wspólnocie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten błogosławiony czas formacji: wspólnego słuchania, modlitwy i dzielenia się oraz wspólnego spotkania i świętowania. Dziękujemy wszystkim braciom za modlitwę, by ten czas był owocny oraz tym, którzy byli zaangażowani w różne posługi aby tą formację przygotować i dobrze przeżyć.