Formacja odpow. i pasterzy w Mrągowie

W dniach 12 – 14 XI 2010r. w Mrągowie odbyła się Formacja dla Odpowiedzialnych i Pasterzy wspólnot należących do Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa. Środowisko rzeszowskie reprezentowane było przez pasterza II wspólnoty, x. Krzysztofa Tarnopolskiego i odpowiedzialnych z tej wspólnoty: Anię N., Martę K. i Irka P. oraz odpowiedzialną ze wspólnoty III, Anię K. Na Formacji byli także nasi bracia i siostry ze Słowacji, Warszawy, Olsztyna, Mrągowa i Krakowa wraz z pasterzami. Dwa dni wypełnione po brzegi konferencjami przygotowanymi przez założyciela Szkoły x. Jana Gierlaka oraz obecnego dyrektora Szkoły x. Jacka Ocieczka, pozwoliły poznać nam treści pomocne w dalszym prowadzeniu wspólnot, które zostały nam powierzone. Wyjazd ten dał nam także, dosyć rzadką okazję poznania naszych braci i sióstr z innych środowisk naszej Szkoły. Najpiękniejszym momentem było mówienie na forum o własnej wspólnocie, gdyż dopiero takie zebranie większości środowisk pozwoliło nam odkryć, że najistotniejsze jest to, iż mimo występujących czasami trudności, ciągle istniejemy jako Szkoła w różnych miejscach Polski, a także poza jej granicami, średnio od 10 lat prowadzimy ciągłą ewangelizację np. przez organizowanie Kursów Filipa.