Dzień skupienia i Formacja dla Małżeństw-Szczegóły

Pytał ktoś starca: „Dlaczego często ulegam zniechęceniu”

Starzec odrzekł: „Jeszcze nie ujrzałeś Słońca”

8 października (sobota) zapraszamy I i II wspólnotę na dzień skupienia przed składaniem deklaracji na najbliższy rok. Zaraz później przewidziany jest czas formacji dla małżeństw z naszych wspólnot.

Przybliżony plan wygląda mniej więcej tak:
8.30 – Początek ( I i II wspólnota )
13.00 – Eucharystia ( I, II wspólnota i Małżeństwa )
14.00 – Obiad
19.00 – Zakończenie