KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ

W dniach 23-25 listopada 2012 r. w naszej parafii odbył się Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej prowadzony przez osoby ze Wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych Effatha należących do Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa.

Choć KAMCh jest kursem formacyjnym w Szkole Nowej Ewangelizacji, to brały w nim udział także osoby nie należące do naszych wspólnot, ale zainteresowane modlitwą charyzmatyczną. Modlitwa charyzmatyczna to taka modlitwa osobista i wspólnotowa, która otwiera na działanie Ducha Świętego, na zmiany, które On może i chce wprowadzać w życie każdej osoby we wspólnocie, jak i całej wspólnoty.

Był to czas w którym nie tylko dowiedziliśmy się czym się taka modlitwa charakteryzuje, ale także zostaliśmy zaproszeni, by zadbać o tę modlitwę w naszym życiu. Chwała Panu!