24-26.05.2013 KURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

Już po raz piąty w Roku Wiary rzeszowski „oddział” Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa zorganizował kurs ewangelizacyjny Nowe Życie z Bogiem (dawny kurs Filipa). Wzięło w nim udział 26 osób. Ekipę ewangelizatorów stanowili: Magdalena Sz., Agata D., Anna K., Marta O., Magdalena B., Krzysztof M., Patryk U., Igor D. oraz pasterze x. Mirosław i x. Roman. Chwała Duchowi Świętemu, który odrodził Życie Chrystusowe w uczestnikach kursu.
kurs nowe życie z Bogiem cd2 037