Festiwal Wiary 2014

W dniach od 18 do 21 czerwca odbył sie finał rzeszowskiego Festiwalu Wiary. Nasze Wspólnoty zaangażowane były w jego przygotowanie przez przeprowadzenie trzech serii warsztatów  oraz siedmiu kursów ewangelizacyjnych. Wiele Sióstr i Braci uczestniczyło w Koncercie Jednego Serca, nieco mniej wzięło udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych oraz w wieczornych nabożeństwach, w hali na Podpromiu.

20140621_195853

25-26 IV WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

Tuż przed Świętem Miłosierdzia i kanonizacją Jana Pawła II przeprowadziliśmy w Domu Rekolekcyjnym w Przybyszówce warsztaty dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Diecezji Rzeszowskiej. W zajęciach wzięło udział 40 osób, a prowadzili je Agata D., Anna K. i ks. Roman MS.

WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

„IDŹCIE I RÓBCIE UCZNIÓW”

WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

W dniach 15 – 16 i 22 – 23 lutego ekipy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa w Rzeszowie przeprowadziły dwie serie warsztatów ewangelizacyjnych w Domu Diecezjalnym „Tabor”. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach Festiwalu Wiary, a ich celem było przygotowanie osób zewangelizowanych do głoszenia zbawienia różnymi środkami wyrazu. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć i przyjąć na nowo Dobrą Nowinę, dowiedzieć się, na jakich treściach należy się skupić i jak przez nie przeprowadzić osobę ewangelizowaną, poznać rolę świadectwa w ewangelizacji i sposób budowania go tak, by było zrozumiałe dla słuchaczy i spełniało swoją rolę. Zostali również zapoznani z podstawowymi warunkami skutecznego głoszenia i błędami, których należy unikać, a także z najważniejszymi zasadami dotyczącymi różnych form przekazywania Dobrej Nowiny o Jezusie.

Program warsztatów obejmujący jeden weekend nie ograniczył się jedynie do teoretycznych rozważań. Uczestnicy mieli okazję „przepracować” przekazywane im treści na modlitwie i wykorzystać je w praktyce – stawiając czoła różnym zadaniom warsztatowym.

Oto świadectwo jednej z uczestniczek – Natalii:

„Na warsztaty przyjechałam z myślą i zamiarem nauczenia się ewangelizowania innych. Jednak Bóg miał inny plan. Zostałam najpierw sama ewangelizowana i bardzo mocno odczułam, że Bóg przyszedł do mnie ze swoją mocą, pełen życia i miłości. Prawda, która najgłębiej dotknęła mojego serca w czasie tych warsztatów- rekolekcji, to prawda o Bogu, który kocha mnie bezwarunkowo, na Jego miłość nie muszę sobie zasłużyć. Wychodzę z tych warsztatów-rekolekcji z przekonaniem, że tej prawdy o Bogu, który kocha człowieka nie mogę zatrzymywać tylko dla siebie lecz powinnam ją głosić innym. Wierzę, że wykorzystam, to, czego się tu nauczyłam, aby pomóc innym, począwszy od Rodziny, w poznaniu prawdziwego oblicza Boga i w doświadczeniu Jego dobroci”.

Świadectwo osoby z ekipy:
„Warsztaty, które prowadziliśmy miały pomóc w pełniejszym przygotowaniu się do ewangelizacji Rzeszowa, która odbędzie się w czerwcu w ramach Festiwalu Wiary. W sumie w warsztatach uczestniczyło ok. 40 osób z różnych wspólnot istniejących w Kościele i działających na terenie różnych parafii w Rzeszowie, a także poza nim oraz, ku naszej wielkiej radości, także osoby nie związane z żadną wspólnotą.
Był to piękny czas, w którym mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy z pełnym zaangażowaniem i świadomością ważności tematu uczestniczyli we wszystkim, co im zaproponowaliśmy. Cieszymy się, że nasza wspólnota dostała możliwość działania w ramach Festiwalu Wiary zgodnie ze swoim charyzmatem nie tylko w czasie bezpośredniej ewangelizacji, ale także przez przygotowywanie ewangelizatorów. Prosimy Pana Jezusa, aby dalej działał w osobach, które skierował na nasze Warsztaty i uzdalniał je do głoszenia Jego Słowa odważnie i z mocą. Chwała Panu!”

warsztaty ewangelizacyjne Tabor 22-23.02 104

05-01-2014 NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

W świątecznym spotkaniu  5 stycznia wzięli udział prawie wszyscy Bracia i Siostry z I i z  II Wspólnoty. Po życzeniach ks. Mirka miało miejsce łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Kolacja z 12 dań to następny punkt programu.  Grzeczne dzieci ze Wspólnoty, które były radością spotkania,   otrzymały z rąk świętego Mikołaja prezenty.  Głowną część spotkania stanowiło wspólne kolędowanie, które poprowadziła wspólnotowa kapela.

spotkanie świąteczne 291

spotkanie świąteczne 015

06-08 XII 2013 KURS NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

W dniach od 06 do 08 grudnia Wspólnota prowadziła dwa kursy „NOWE ŻYCIE Z BOGIEM” i „FILIPA”. W pierwszym, który tradycyjnie już, odbył się w „11-stce, przy Dąbrowskiego 71” wzięło udział 16 osób, a prowadziła go ekipa w składzie: ks. Roman G., Magdalena Sz., Ilona P., Marta C., Anna N., Marta Or., Igor i Ryszard. Kurs zakończył się niedzielną Eucharystią, po której miała miejsce radosna agapa. Drugi kurs obył się w domu rekolekcyjnym „Tabor” w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim kilkanaście młodych ludzi z Ruchu Apostolstwa Modlitwy, a prowadzili go: ks. Mirosław O., Patryk U., Krzysztof Z.,  Agata D. i Anna K. Pierwszymi owocami działania Ducha Św. w sercach uczestników był pokój i radość.

nowe zycie 2013 XII 068

30 XI 2013 WSPÓLNOTOWE ANDRZEJKI

30 listopada spotkaliśmy się na wspólnotowych „andrzejkach”. W integracji pomogli nam „święci”. Każda Grupa po krótkim przygotowaniu w sposób twórczy miała za zadanie przedstawić najważniejsze fakty z życia wybranego wcześniej świętego. W taki sposób pojawili się na spotkaniu Goście: Maryja z Józefem, św. Paweł, św. Piotr i św. Augustyn. Największą radością imprezy były dzieci. Spotkanie zakończyło się Eucharystią na rozpoczęcie Adwentu.

Andrzejki 2013 006

27 XI 2013 SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH

27 listopada odbyło się spotkanie Odpowiedzialnych za Wspólnoty oraz za Domy Przyjaciół ze swoimi Pasterzami. Odpowiedzialni ukazali kondycję poszczególnych grup tworzących Domy Przyjaciół. Omówiono kwestie organizacji życia we Wspólnotach oraz ich funkcjonowania. Wiele czasu poświecono dyskusji na temat zaangażowania Wspólnot w prowadzenie kursów ewangelizacyjnych. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze.

WP_20131127_001

23-24 XI 2013 – KURS EMAUS na TABORZE w RZESZOWIE

W dniach od 23 do 24 listopada druga Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna poszerzona o cztery Osoby z krakowskiej Wspólnoty przeżywała w domu rekolekcyjnym „Tabor”, w Rzeszowie, KURS EMAUS. Wzięło w nim udział 27 osób, a ekipę stanowili: s. Marianna i s. Kasia z Koinonii św. Pawła w Kielcach oraz ks. Roman z Koinonii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Kurs o Słowie Bożym pomógł nam podsumować i dobrze zakończyć Rok Wiary.

Emaus 2013