WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

„IDŹCIE I RÓBCIE UCZNIÓW”

WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

W dniach 15 – 16 i 22 – 23 lutego ekipy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa w Rzeszowie przeprowadziły dwie serie warsztatów ewangelizacyjnych w Domu Diecezjalnym „Tabor”. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach Festiwalu Wiary, a ich celem było przygotowanie osób zewangelizowanych do głoszenia zbawienia różnymi środkami wyrazu. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć i przyjąć na nowo Dobrą Nowinę, dowiedzieć się, na jakich treściach należy się skupić i jak przez nie przeprowadzić osobę ewangelizowaną, poznać rolę świadectwa w ewangelizacji i sposób budowania go tak, by było zrozumiałe dla słuchaczy i spełniało swoją rolę. Zostali również zapoznani z podstawowymi warunkami skutecznego głoszenia i błędami, których należy unikać, a także z najważniejszymi zasadami dotyczącymi różnych form przekazywania Dobrej Nowiny o Jezusie.

Program warsztatów obejmujący jeden weekend nie ograniczył się jedynie do teoretycznych rozważań. Uczestnicy mieli okazję „przepracować” przekazywane im treści na modlitwie i wykorzystać je w praktyce – stawiając czoła różnym zadaniom warsztatowym.

Oto świadectwo jednej z uczestniczek – Natalii:

„Na warsztaty przyjechałam z myślą i zamiarem nauczenia się ewangelizowania innych. Jednak Bóg miał inny plan. Zostałam najpierw sama ewangelizowana i bardzo mocno odczułam, że Bóg przyszedł do mnie ze swoją mocą, pełen życia i miłości. Prawda, która najgłębiej dotknęła mojego serca w czasie tych warsztatów- rekolekcji, to prawda o Bogu, który kocha mnie bezwarunkowo, na Jego miłość nie muszę sobie zasłużyć. Wychodzę z tych warsztatów-rekolekcji z przekonaniem, że tej prawdy o Bogu, który kocha człowieka nie mogę zatrzymywać tylko dla siebie lecz powinnam ją głosić innym. Wierzę, że wykorzystam, to, czego się tu nauczyłam, aby pomóc innym, począwszy od Rodziny, w poznaniu prawdziwego oblicza Boga i w doświadczeniu Jego dobroci”.

Świadectwo osoby z ekipy:
„Warsztaty, które prowadziliśmy miały pomóc w pełniejszym przygotowaniu się do ewangelizacji Rzeszowa, która odbędzie się w czerwcu w ramach Festiwalu Wiary. W sumie w warsztatach uczestniczyło ok. 40 osób z różnych wspólnot istniejących w Kościele i działających na terenie różnych parafii w Rzeszowie, a także poza nim oraz, ku naszej wielkiej radości, także osoby nie związane z żadną wspólnotą.
Był to piękny czas, w którym mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy z pełnym zaangażowaniem i świadomością ważności tematu uczestniczyli we wszystkim, co im zaproponowaliśmy. Cieszymy się, że nasza wspólnota dostała możliwość działania w ramach Festiwalu Wiary zgodnie ze swoim charyzmatem nie tylko w czasie bezpośredniej ewangelizacji, ale także przez przygotowywanie ewangelizatorów. Prosimy Pana Jezusa, aby dalej działał w osobach, które skierował na nasze Warsztaty i uzdalniał je do głoszenia Jego Słowa odważnie i z mocą. Chwała Panu!”

warsztaty ewangelizacyjne Tabor 22-23.02 104