PAPIEŻ FRANCISZEK DO BRACTW KOŚCIELNYCH

Pobożność ludowa, której różnorodne bractwa są ważnym przejawem, jest skarbem, jaki posiada Kościół. Mówił o tym Papież Franciszek w czasie Mszy dla przedstawicieli tej katolickiej rzeczywistości. Na Plac św. Piotra, mimo deszczowej pogody, przybyło ok. 70 tys. osób z różnych krajów świata, które do Rzymu przyjechały ze specjalną pielgrzymką. W homilii Ojciec Święty, opierając się na dokumencie latynoamerykańskich biskupów wypracowanym w Aparecidzie, wskazał na trzy ważne elementy pobożności ludowej: ewangeliczność, kościelność i misyjność.
„Zawsze czerpcie z Chrystusa, który jest niewyczerpanym źródłem, umacniajcie waszą wiarę, dbając o formację duchową, modlitwę osobistą i wspólnotową, o liturgię – mówił Papież. – Przez wieki bractwa były miejscem, gdzie wykuwała się świętość tak wielu ludzi, którzy żyli z prostotą intensywną relacją z Panem. Stanowczo zmierzajcie do świętości. Nie zadowalajcie się przeciętnym życiem chrześcijańskim, lecz wasza przynależność niech będzie bodźcem przede wszystkim dla was, aby bardziej kochać Jezusa Chrystusa”.

Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę aktywnego uczestnictwa członków bractw kościelnych we wspólnocie wiernych. W ten sposób pogłębiana jest jej wewnętrzna komunia, także z duszpasterzami.

„Biskupi Ameryki Łacińskiej napisali, że pobożność ludowa, której jesteście wyrazem, jest «pełnoprawnym sposobem przeżywania wiary, sposobem poczucia się częścią Kościoła» (Dokument z Aparecidy, 264). To jest piękne! Kochajcie Kościół! Pozwólcie się jemu prowadzić! W parafiach, diecezjach bądźcie prawdziwymi płucami, świeżym oddechem wiary i życia chrześcijańskiego. Na tym placu widzę wielką różnorodność nie tylko parasoli, ale też kolorów i znaków. Taki jest Kościół: jest wielkim bogactwem i różnorodnością przejawów, gdzie wszystko prowadzi do jedności, do spotkania z Chrystusem” – kontynuował Ojciec Święty.

pap Fraciszek