U Pięknej Pani w La Salette

W dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2107 r. odbyła się II Pielgrzymka Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SSNE) na La Salette. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób z Mrągowa, Olsztyna, Warszawy, Rzeszowa i Krakowa wraz z naszymi pasterzami – ks. Franciszkiem Sikorą MS i ks. Mirosławem Opielą MS. W tym roku mija dokładnie 20 lat od powstania pierwszej wspólnoty przy parafii MB Saletyńskiej w Olsztynie, początku, jak się później okazało SSNE. Również i u nas w Rzeszowie mija 19 lat od powstania pierwszej wspólnoty.

Myślą przewodnią tego czasu były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg Św. Łukasza „Królestwo Boże w was jest” (Łk 17,21). Te słowa odsyłają nas, do tego by wejść w głąb swojego serca, życia. 

Był to dla nas czas formacji, którą poprowadził dyrektor SSNE ks. Jacek Gorzelany MS. W tak pięknej scenerii każdego dnia mogliśmy spotykać się na wspólnej modlitwie brewiarzem, konferencji, Eucharystii i Apelu Maryjnym. W wolnym czasie byly wyjścia w góry.

Przez ks. Antoniego Skałbę MS wprowadzeni zostaliśmy w orędzie Matki Bożej z La Salette. Mogliśmy również obejrzeć film dotyczący tego wydarzenia.

W ciągu tych paru dni mogliśmy na podstawie Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 13,44-52) z 17-stej niedzieli zwykłej, gdzie jest mowa w przypowieściach o skarbie, o perle i o sieci, zobaczyć takie trzy obrazy: ziemi, perły i sieci.

I na podstawie tych trzech obrazów, mogliśmy odkryć, że nasze życie jest ziemią, rolą, polem. Że to miejsce, gdzie objawia się Bóg, że to ziemia święta. Że nie mogę pozbyć się swej ziemi, sprzedać swego powołania, bo jeśli tak, to byłabym najgłubszym człowiekiem.

Że w tej ziemi ukryte jest bogactwo – skarb, drogocenna perła. Poszukiwaczem pięknych pereł jest sam Pan Jezus. I każdy z nas jest taką perłą dla Niego. A dla nas taką perłą, skarbem jest Jezus, jest pojednanie, duchowość saletyńska.

I ostatni obraz to sieci – obraz Kościoła, posłannictwa, realizacji Jego misji. Sieć zarzucana jest w morze – obraz tego świata, by zagarniać ryby dobre i złe. I widzimy, że w Kościele są ludzie dorzy, życzliwi, otwarci, ale i są trudni, którzy ciągle kontestują Kościół.

Odniesione i powiązane to wszystko było do Orędzia Matki Bożej z La Salette. W kontekście Saletyńskiej SNE, przytaczając słowa ks. Jacka ” … widzimy, jak na drodze wiary jesteśmy prowadzeni przez Boga, jak On nam ciągle towarzyszy. To rodzi w nas wdzięczność i radość. Rodzi miłość i pozwala patrzeć w przyszłość z ufnością, że Bóg – Ojciec będzie zawsze nas prowadził, dlatego bez lęku patrzymy w przyszłość.”

Na końcu tego czasu zawierzyliśmy SSNE Matce Bożej, Maryji z La Salette. Kończąc orędzie Maryja mówi dzieciom Melanii i Maksyminowi, co mają robić. I to wezwanie jest również dziś skierowane do każdego z nas …

„A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!”