KURS FILIPA – PIERWSZY W ROKU WIARY

W dniach 26-28 października w naszej parafii odbył się kolejny Kurs Filipa. Ekipę prowadzącą tworzyli obaj Pasterze opiekujący się naszymi wspólnotami modlitewno-ewangelizacyjnymi “Effatha” tj. ks. Roman Gierek MS i ks. Mirosław Opiela MS oraz Agata D. i Tomek W. z najstarszej wspólnoty, Monika W. i Aneta D. z drugiej wspólnoty a także Daria M., Anka K., Paweł K. i Krzysztof Z. ze wspólnoty najmłodszej.

Uczestniczyło w nim ponad 20 osób, które Pan zaprosił i przyprowadził różnymi drogami. Ich otwartość, gotowość słuchania i odpowiadania na Słowo Boże, były dla nas prowadzących prawdziwym świadectwem i potwierdzeniem potrzeby prowadzenia ewangelizacji takim właśnie sposobem, poprzez Kurs Filipa.

filip 2012 050

Dziękujemy Panu za ten wspaniały czas i wszystkie dary i łaski jakimi obdarzył uczestników i nas prowadzących. Chwała Panu!

WEZWANI DO NOWEJ EWANGELIZACJI – sesja w dębowieckim Centrum Pojednania

W słoneczny weekend w dniach 19 – 21 października 2012 r. w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu odbyła się sesja WEZWANI DO NOWEJ EWANGELIZACJI. Konferencje głosił ks. Marian Królikowski – pasterz „Koinonii św. Pawła” w Kielcach, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W spotkaniu tym udział wzięły osoby z trzech naszych wspólnot wraz z pasterzami ks. Romanem Gierkiem MS i ks. Mirosławem Opielą MS, w sumie ponad 20 osób. Przyjechały też osoby z naszych Wspólnot z Olsztyna i Warszawy. W czasie tych dni rozważaliśmy następujące tematy:

1. Czym jest Nowa Ewangelizacja?

2. Słowo Boże w posłudze ewangelizacji.

3. Związek pomiędzy Nową Ewangelizacją a Liturgią.

4. Rola świadectwa życia chrześcijańskiego, jako ewangelizacja bez słów.

5. Jezus Chrystus, jako ewangelizator i wychowawca wiary.

6. Jak my mamy ewangelizować dzisiaj?

Każdy z nas wezwany jest przez Jezusa do tego, by głosić Go w tych środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Przede wszystkim mamy świadczyć swoim życiem.

Kurs Jana w Mrągowie

Część bardzo długiego weekendu majowego 8 sióstr i 7 braci z najmłodszej wspólnoty oraz brat i siostra ze wspólnoty średniej spędziło w Mrągowie przeżywając Kurs Jana. Kurs rozpoczął się 02.05.2012r., we wtorek po południu, a zakończył się 05.05.2012r., w sobotę, bardzo późnym wieczorem. Był to czas, kiedy Pan przyszedł do nas z odpowiedziami na pytania, które nawet jeszcze się nie ukształtowały w naszej świadomości, ale w naszych sercach już były. Mieliśmy także okazję poznać się bliżej, dostrzec jakim skarbem może być brat, który umie i chce gotować dla kilkunastu osób (tak, zgadza się, mężczyzna się tego podjął :)), rozpoznać i skorzystać z talentów, czasami bardzo zaskakujących, jakimi Pan nas obdarzył. Chwała Panu!