LITURGIA POKUTNA

W środę 6 marca wieczorem Wspólnota zgromadziła się na wielkopostnej Liturgii Pokutnej. Do spotkania z miłosiernym Ojcem wprowadziło nas Słowo będące komentarzem do psalmu 32. Psalmista poucza trwających w grzechach, by nie byli uparci jak wół lecz, aby ulegli i nawrócili się. (por. Prz 26,3). Mówiąc o nawrócenie wyróżnia trzy jego etapy a samo wyznanie grzechów traktuje jako szczególnego rodzaju uwielbienie Boga w Jego miłosierdziu.

Modlitwa spowiednika
Aniele Boży, Stróżu mój,
spowiednik ze mnie lichy,
więc gdy spowiadam, wspomóż mnie,
jak na obrazkach cichy.
Jeśœli przypadkiem która z dusz
przy stule mej uklęknie –
anielskie swoje ręce złóż,
modląc się przy nas pięknie.
I uproœś, bym jej w końcu dał
to, co najbardziej drogie –
tak odszedł, aby mogła być
sam na sam z Panem Bogiem.
ks. Jan Twardowski